Primena Klaud tehnologije u formiranju prve digitalne biblioteke muzikalija na brajevom pismu

PROJEKAT STVARANjA PRVE DIGITALNE BRAJEVE MUZIČKE BIBLIOTEKE REALIZOVAN U SARADNjI UDRUŽENjA ZA PODRŠKU INKLUZIJI MANjINSKIH GRUPA „INKLUZIVNA MREŽA“ I BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANjA I MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA.

Projekat je nastao je iz potrebe da uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija obrazovanje bude dostupno svima. Ciljna grupa su slepe osobe, učenici i studenti koji pohađaju muzičke škole i Fakultet muzičke umetnosti.

Ideja je da se notni materijal i udžbenici konvertuju u zapis na Brajevom notnom pismu pomoću softvera Duxbury Braille Translator i u zaštićenom formatu skladište na server. Slepi korisnici mogu da pristupe datoteci putem adrese brajevoblak.locloudhosting.net, uz pomoć svojih govornih pretraživača (anReader, Screen reader Jaws) da pronađu sadržaj za koji su zainteresovani i direktno ga odštampaju na Brajevom štampaču u institucijama koje ga poseduju (matični savezi slepih širom Srbije, Univerzitetska biblioteka, Narodna biblioteka, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu...).

Time postižemo besplatnu dostupnost obrazovnih sadržaja slepim osobama i stvaramo ravnopravne uslove za njihovo obrazovanje a kasnije i zapošljavanje. Ovim putem će i biblioteke moći da započnu stvaranje sopstvenih fondova muzikalija na Brajevom pismu.
Brajevo muzičko pismo je univerzalno, što otvara mogućnost saradnje i razmene notnog materijala sa institucijama koje se bave ovom problematikom u svetu.

Svi udžbenici koji se nalaze na Brajevom oblaku postavljeni su u formatu iz kog mogu isključivo da se štampaju na Brajevom štampaču i nisu vidljivi ni na jednom drugom računaru, te je time obezbeđena i zaštita autorskih prava.
Korišćenje klaud tehnologije i servera Omeka kroz projekat LoCloud osigurava opstanak prve digitalne Brajeve muzičke biblioteke i po realizaciji ovog projekta.