Osnaživanje korisnika za upotrebu servisa "Digitalna brajeva biblioteka u oblaku"

Удружење „Инклузивна мрежа“, Факултет музичке уметности у Београду и Центар за асистивне технологије AsTeh реализују пројекат под називом ОСНАЖИВАЊЕ КОРИСНИКА ЗА УПОТРЕБУ СЕРВИСА   „ДИГИТАЛНА БРАЈЕВА БИБЛИОТЕКА У ОБЛАКУ“, уз подршку Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.

Циљ пројекта:

Како би инклузија у свим сегментима постала ефикасна за кориснике и учеснике тог процеса, неопходно је развијати различите системе подршке и успоставити ефикасну међуинституционалну сарадњу, као и унапредити компетенције запослених у образовно-васпитним установама.

Доступност уџбеника у прилагођеним форматима је један од кључних проблема који је могуће решити развијањем дигиталних сервиса као што је наш Брајев облак и сличнима.

Пројектом, чија је реализација у току, опремили смо Факултет музичке уметности софтвером за превођење на Брајево писмо (Duxburry Braille Translator), обучили смо 15 корисника за рад у њему и организовали округли сто са темом Повезивање институција у образовању ради стварања базе уџбеника у прилагођеним форматима.

Осамостаљивање корисника (слепе особе, библиотекари) за припрему и штампу на Брајевом писму

У оквиру пројекта Оснаживање корисника за употребу сервиса „Дигитална Брајева библиотека у облаку“ који реализује Удружење за подршку инклузији мањинских група „ИНКЛУЗИВНА МРЕЖА“ у партнерству са Факултетом музичке уметности и Центром за асистивне технологије "AsTeh", реализује се обука (радионица) библиотекара и слепих студената за коришћење софтвера за обраду и припрему текста на Брајевом писму и употребу Брајевог штампача ради припреме и штампе материјала који су им неопходни за образовање. Донатор пројекта је Секретаријат за социјалну заштиту града Београда. С обзиром да постепено морамо да прелазимо на нови софтвер за припрему за брајеву штампу, ово је добра прилика да се кроз практичну вежбу/самостални рад учесника и размену искустава у раду са новим софтверским алатом, препознају изазови који нас очекују. Ево

Део нашег рада погледајте на фотографијама у:

Mirjana Mihailovic upoznaje uč Boris Dončić govori o iskustvima Jovana Simić govori. Boris Dončić govori.
Biljana Aleksic govori o svojim Mirjana Mihailovic govori. Raspored obuke istaknut na vratima Ulaz na Fakultet Muzičke Umetnosti
Mirjana Mihailovic i Marta Banda Učesnici radionice. Usaglašavanje instruktora i asistenta Marko Nestorovic prolazi kompletnu
Ivana Nikolic objašnjava, Marta Boris Dončić čita i proverava Radionica. Nemanja šalje pripremljeni dokument
Detalj sa radionice. Aleksa Kuzmanović šalje dokument Radionica. Radionica.
Timski unos notnog teksta. Mirjana Mihailovic priča, ostali Detalj sa radionice. Mirjana Mihailovic diktira note
Detalj sa radionice. Provera odštampanog teksta. Detalj sa radionice. Biljana Aleksic unosi, Marijana
Biljana Aleksic čita odštampani Marta Banda je brzo primenila Radionica u biblioteci. Goran Pećanac na Brajevom redu