Predstavljen projekаt "Digitalna Brajeva muzička biblioteka na Cloud platformi" u Nišu

Представљен пројекат „Дигитална Брајева музичка библиотека на Cloud платформи“ који су подржали Министарство културе и информисања и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

У петак, 8. априла 2016. године од 13 до 15 сати, у сали Универзитетске библиотеке  „Никола Тесла“ у Нишу, одржана је промоција пројекта „Дигитална Брајева музичка библиотека на Cloud платформи“ а са темом „Примена клауд технологије у формирању прве дигиталне библиотеке музикалија на Брајевом писму. Промоцију су отворили  проректор за наставу Универзитета у Нишу, проф. др.
Властимир Николић и председник Савета Центра за подршку студентима
Универзитета у Нишу, проф. др Зоран Николић, проректор уз присуство студената и професора Универзитета у Нишу и Факултета уметности, као и представника Савеза слепих.

Универзитетска библиотека у Нишу је организовала ову промоцију у оквиру даљег развоја услуга за слепе и слабовиде студенте Универзитета у Нишу и повезивања са другим институцијама које развијају исте или сличне сервисе.

Програм презентације и промоције резултата пројекта
„ПРИМЕНА КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФОРМИРАЊУ ПРВЕ ДИГИТАЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ МУЗИКАЛИЈА НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ“
13:00-13:10 Поздравна реч проректора за наставу Универзитета у Нишу, проф. др.
Властимира Николића.
13:10-13:30 Уводна реч председника Савета Центра за подршку студентима
Универзитета у Нишу, проф. др Зорана Николића, проректора.
13:30-14:30 Презентација резултата пројекта „ПРИМЕНА КЛАУД ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ФОРМИРАЊУ ПРВЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ МУЗИКАЛИЈА НА
БРАЈЕВОМ ПИСМУ“. Презентер: Мирјана Михаиловић, аутор пројекта.
14:30-15:00 Дискусија.
15:00-16:00 Посета гостију Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“.

 

Predstavljeн projekаt "Digitalna Brajeva muzička biblioteka na Cloud platformi" u Nišu